Chef Oto smiles holding tuna at Ritz Carlton Residences Waikiki


/ Executive Chef Eric Oto smiles holding a beautiful piece of tuna; Courtesy